Od temelja do krova, sve na jednom mjestu.

ARMATURNE MREŽE

Čelične armaturne mreže koriste se za armiranje raznih betonskih elemenata, temelja, zidova, podova, stupova, cesta te su kao takve nezamjenjive u građevini, kako u niskogradnji tako i u visokogradnji. Dvije su osnovne podjele armaturnih mreža: Q-obostrano nosive armaturne mreže (nosive su i uzdužne i poprečne šipke a sijeku se na način da tvore mrežu kvadrata) i R-uzdužno nosive armaturne mreže (nosiva je uzdužna šipka, a šipke se sijeku tvoreći mrežu

STATIK NOSAČI

Statik nosači omogućavaju sve moguće intervencije na gradilištu, kao što su zamjena, ojačanje armature, vezivanje u masivne nosače i slično.

ARMATURNE ŠIPKE

Armaturne šipke ili betonsko željezo je naziv za željezne šipke koje se koriste u izgradnji betonskih stupova. Betonsko željezo je proizvod od čelika sa kružnim ili približno kružnim poprečnim presjekom koji je pogodan za armiranje betona. Betonsko željezo nudimo u šipkama dužine 6m i 12m različitih promjera.